Archiv štítku: lockdown

Zpráva k turistickým aktivitám

Po skončení lockdownu se zvedl zájem o návštěvu Zakarpatí. Opět začalo přicházet několik e-mailů s dotazy za den. Je to pochopitelné, v ČR vše zavřeno a pár kilometrů za hranicemi téměř normální život a zábava za relativně málo peněz.


Vystřídalo se tady pár klientů, přijeli známí. Ověřili jsme cestování přes Slovensko i Maďarsko, přechod hranice. Praxe vypadala lépe než když čtete psaná pravidla.


Na základě toho, jsem připravil pěkný program na prodloužené víkendy a chtěl jsem jej vypustit do světa.

Pokračování textu Zpráva k turistickým aktivitám

Restaurace a kavárny na Ukrajině po 25.01., pravidla provozu

25.01.2021 na Ukrajině skončil lockdown. Místo pravidel lockdownu budou na Ukrajině platit pravidla a omezení karantény tzv. oranžové zóny. V tomto textu chci shrnout, co tato pravidla budou znamenat pro restaurace a jejich návštěvníky.

Restaurace, kavárny, bary a jiné provozovny hromadného stravování (dále pro zjednodušení jen restaurace) můžou pracovat, ale platí pro ně určitá omezení.

Pokračování textu Restaurace a kavárny na Ukrajině po 25.01., pravidla provozu

Lockdown na Ukrajině skončil

Dnes 25.01.2021 skončil na Ukrajině lockdown, který byl v platnosti od 08.01.2021. K prodloužení platnosti lockdownu, který byl naplánovaný na přibližně 2 týdny po vánočních svátcích nedošlo.

Pro připomenutí, v době lockdownu byl mimo jiné zakázán, až na výjimky, provoz obchodů s nepotravinářským sortimentem, nesměly být otevřené obchodní a zábavní centra, zavřeno měly také kavárny a restaurace. Cestovat bylo povoleno a to i přes hranice.

Šíření viru se podle médií mezitím stabilizovalo. Obsazenost lůžek v nemocnicích klesla pod 30 procent.

Ukrajina se ukončením lockdownu vrací ke karanténním omezením platným v prosinci roku 2020.

Seznam karanténních omezení a zákazů na celém území Ukrajiny od 25. ledna 2021

Je zakázáno:

 • Ve vzdělávacích institucích se nesmí provádět hromadné akce za účastí dětí z více než jedné skupiny (třídy) a návštěvníků. Hromadnými akcemi jsou myšleny zejména představení, koncerty a oslavy.
 • V zařízeních hromadného stravování a zábavných zařízeních se nesmí pořádat veřejné akce, oslavy, bankety a workshopy.
 • V muzeích, galeriích a na výstavách nesmí být v sálech víc než 1 osoba na 10 m2.
 • Je zakázáno organizování kulturních, sportovních, sociálních, reklamních a jiných akcí, kterých se zúčastní víc než 20 osob a není dodržená vzdálenost 1,5 metrů mezi účastníky. Výjimku mají oficiální profesionální sportovní akce bez diváků, notářské zkoušky a akce nutné k zabezpečení práce orgánů státní správy.
 • Je zakázán provoz kin a kulturních institucí, pokud je v sále obsazeno víc než 50% míst.
 • Je zakázáno převážení většího množství pasažérů v osobní dopravě, než je počet míst k sezení. Výjimku má metro.
 • Je zakázán provoz diskoték, nočních klubů a provozoven veřejného stravování v kterých je organizována zábava hostů.
 • V stravovacích zařízeních nesmí být u stolu víc než 4 dospělé osoby a vzdálenost mezi stoly musí být větší než 2 metry.
 • Je zakázána práce podnikatelských subjektů ve kterých zaměstnanci nemají ochranné masky, kde není značení vymezující vzdálenost 1,5 m mezi klienty a kde návštěvníci nenosí správně ochranné prostředky.
 • Cizincům je zakázán přechod státní hranice pokud nemají pojištění. Z tohoto pravidla existují výjimky.
 • Náboženské akce jsou zakázané, pokud je probíhají ve vnitřních prostorách, kde je víc než 1 osoba na 5 m2, nebo pokud probíhají pod volným nebem a je na nich přítomno víc než 1 osoba na 1,5 m2.
 • Zakazuje se práce provozoven veřejného stravování od 23:00 do 07:00. Výjimku má rozvoz a objednávky sebou. V provozovnách veřejného stravování se také zakazují platební operace po 22:00.
 • Zakazuje se pobývat bez nasazené masky v veřejné přepravě, v veřejných budovách a stavbách. Zakazuje se pobývat na ulicích bez dokumentů, které prokazují totožnost osoby.
 • Zakazuje se neoprávněné opuštění místa izolace a pozorování.
 • Zakazuje se činnost ubytovacích zařízení. Výjimku mají hotely, rehabilitační centra pro lidi se zdravotním postižením a léčebná sanatoria.
 • Zakazuje se vyučování ve vzdělávacích institucích ve skupinách nad 20 osob, s výjimkou předškolních, všeobecných středních škol, mimoškolních a specializovaných uměleckých vzdělávacích institucí.
 • Zakazuje se vyučování ve vzdělávacích institucích pokud se nachází víc než 50% žáků jejich a učitelů v samoizolaci.
 • Zakazuje se provádění plánovaných zdravotních zákroků s hospitalizací. Výjimku má paliativní péče, pomoc matkám, novorozencům, pomoc při porodu, léčba onkologických nemocí, vysoce specializovaná (terciární) lékařské péče a jiné neodkladná lékařské péče.
 • Zakazuje se provoz tělocvičen a fitness center, pokud se v nich nachází více než 1 osoba na 20m2.
 • Zakazuje se navštěvovat místa dočasného zadržování osob, místa dočasného pobytu cizinců a osob bez státní příslušnosti, jakož i místa ubytování uprchlíků.
 • Cizincům se zakazuje vstup na okupovaná území a Krym přes kontrolní body bez platné pojistné smlouvy (existují však výjimky).
 • Cizím osobám se zakazují návštěvy v institucích sociální ochrany, v nichž pobývají určité kategorie občanů (starší lidé, váleční veteráni, lidé se zdravotním postižením, duševní poruchy atd.).

Pozor reálný stav se může v jednotlivých regionech od popisovaného lišit. Je dost možné, že ne vše se bude striktně dodržovat. Některá opatření se mohou obcházet nebo zcela ignorovat.

Pokud přijíždíte na Ukrajinu jako turisté je pro vás důležité mít uzavřenou zdravotní pojistku u ukrajinské pojišťovny. Podle pravidel je možné ubytování v hotelích, ale nikoliv už třeba v hostelu. Neměl by být problém s ubytováním při léčebných pobytech. Z praxe vím, že nebývá problém s ubytováním v soukromí, v malých penzionech a bytech sloužících k krátkodobému pronájmu. Restaurace budou fungovat s omezenou zavíračkou, ale to by neměl být problém a věřím, že se to nebude striktně dodržovat. Téměř jistě nebudou fungovat diskotéky a podobné akce. Ve veřejných budovách a v hromadné dopravě jsou povinné masky. To bývá vyžadováno ochrankou převážně ve velkých provozovnách, v malých obchodech se to často ignoruje. Masku je však vhodné u sebe mít. Pozor, v této době musíte mít na Ukrajině u sebe doklad prokazující totožnost. Tedy je potřeba pohybovat se s cestovním pasem.

Text k lednovému lockdownu na Ukrajině najdete na: http://zakarpati.cz/lockdown-ukrajina-01/

Lednový lockdown Ukrajina

Od 8. do 25. ledna 2021 budou na Ukrajině zesílena omezení související s epidemií COVID-19.

V noci z 31.12. (Silvestr) na 01.01.2021 (Nový Rok) bude povolen provoz kaváren a restaurací do 01:00 hodin.

Na dobu kdy lockdownu bude zakázáno navštěvovat všechny vzdělávací instituce s výjimkou předškolních a speciálních.

Zakazuje se provoz kaváren, barů a restaurací s výjimkou prodeje sebou a rozvozu. Další výjimka se týká silvestrovského večera (viz výše).

Zakazuje se přijímat návštěvníky v obchodně – zábavních centrech, kromě nákupů zboží základní potřeby.

Zakazuje se přijímat návštěvníky v provozovnách zábavy. Zakazuje se práce kulturních institucí (divadla, kina, výstavy), fit center, bazénů, všech masových akcí, kromě oficiálních sportovních akcí. Salony krásy mohou pracovat, pokud se zákazníci objednávají předem a ve vnitřních prostorách nikdo nečeká.

Zavírají se ubytovací zařízení s výjimkou hotelů a rehabilitačních zařízení.

Veřejná doprava bude pracovat. Fungovat budou hotely, banky, potraviny, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata, poštovní operátoři atd.

Zároveň platí už stávající nařízení a omezení:

Ve veřejných budovách a veřejné dopravě je povinnost mít nasazenou ochrannou masku nebo respirátor.

Na ulici musíte mít u sebe dokument, jaký prokazuje vaši totožnost.

Většina cizinců musí mít při vstupu do země uzavřenou pojistku na náklady spojené s COVID-19.

Existuje také několik omezení na počty lidí. Například ve veřejných dopravních prostředcích smí cestovat jen tolik osob, kolik je v nich míst k sezení.Od 19.01.2020 vstupují navíc v platnost následující omezení, kterými se zakazuje:

 • pořádání hromadných akcí (výstav, oslav svátků, koncertů) ve školách za účasti dětí z více než jedné skupiny / třídy a za přítomnosti návštěvníků ;
 • pořádání oslav, banketů, kurzů, veřejných akcí v zábavních a stravovacích zařízeních;
 • přijímání návštěvníků v muzeích, na výstavách, v galeriích v počtu větším než 1 osoba na 10 čtverečních metrů ;
 • práce stravovacích zařízení od 23:00 do 07:00 hodin (s výjimkou prodeje sebou a rozvozu). Provádění plateb po 22:00;
 • religijní akce v vnitřních prostorách pro víc než 1 osobu na 5 metrů čtverečních; na otevřeném prostranství je na takových akcích nutnost dodržovat mezi přítomnými vzdálenost minimálně 1,5 m.

Co znamená lednový lockdown na Ukrajině pro turisty ?

V této chvíli je zrušený oblíbený mukačevský festival Červené víno. Respektive určitě se nebude konat v obvyklém termínu.

Hrady, skanzeny, muzea s venkovními prostory nejspíš budou mít uzavřené interiéry, ale pokud ne všechny, tak většina budou mít otevřeny nádvoří a další venkovní prostory.

Těžko odhadnout provoz termalu, lázní atd. Například v Lumšorech bylo vše v provozu vždy, i když to bylo oficiálně zakázáno, takže je předpoklad, že budou mít otevřeno i v lednu, stejně jako jiné privátní turistické atrakce.

Doprava veřejná i smluvní bude fungovat. Mezinárodní doprava nejspíš fungovat nebude, nebo jen omezeně. Hraniční přechody fungovat budou, ale ne všechny.

Fungovat budou hotely, hostely by fungovat neměly, Z zkušenosti vím, že privátní ubytování přes Airbnb (a ukrajinských alternativ) fungovaly vždy i když byl jejich provoz zakázán, stejně tak malé penziony.

Těžko odhadnout, jestli budou otevřené restaurace. Od 8. do 25.01 by měly být uzavřené, ale z praxe vím, že třeba v Užhorodu restaurace někdy nařízení dodržovaly a někdy ne (nařízení červené zóny).

Stále platí, že na hraničním přechodu musí cizinci (až na výjimky) předložit doklad o pojištění, které pokrývá náklady spojené s léčbou COVID-19. Pojistka musí být uzavřena s pojišťovnou registrovanou na Ukrajině, nebo takovou, která má na Ukrajině zastoupení nebo s ukrajinskou pojišťovnou smlouvu.

Upozornění: situace se bohužel často mění, před odjezdem na Ukrajinu vám doporučuji, zjistit si aktuální stav. Já, když budu vědět, rád poradím. Pokud nejste klient, poprosím vás, nekontaktujte mne v této věci telefonicky, ale pište na Messenger, e-mail nebo Viber.