Druhy členství v Historicko-turistickém klubu Zakarpatí.cz

Čekatel
Čekatel není členem klubu, pouze se registroval jako zájemce o informace týkající se členství. Čekatel souhlasí se zasíláním informací na e-mail. Některé skryté části webu mu mohou být zpřístupněny. Při komunikaci se správcem webu Zakarpatí.cz má čekatel větší prioritu než nezaregistrovaní čtenáři / zájemci o informace. Při komunikaci je vhodné fakt "čekatelství" zmínit.
Zdarma
Člen klubu
Člen klubu může číst veškerý obsah Zakarpatí.cz a to včetně GPS koordinátu, odkazů na zdroje informací, map a dalších obrazových příloh, kromě výjimek uvedených pod tímto textem. Dále má člen právo na konzultace týkající cestování na Zakarpatí z důvodu turistiky a asistenční službu s tím spojenou. Člen klubu má právo požadovat aktualizaci informací uvedených na tomto webu. Členové klubu mají nárok na slevy na každou akci požádanou na Zakarpatí klubem nebo správcem webu, na slevy na vydávané knihy, publikace, mapy a suvenýry realizované klubem nebo správcem webu. Pro členy připravuji slevy na dopravu a ubytování nabízené třetími osobami. Podrobnosti členství a jeho další výhody jsou uvedeny na samostatné stránce: http://zakarpati.cz/klub Pozor, ani členům nebudou zpřístupněny následující informace: veřejně nepřístupné informace o uživatelích webu, členech klubu a statistické části webu. Pouze členům s komerčním členstvím budou přístupné informace o slevách a provizích na vstupném, ubytování, stravování apod.
Členský příspěvěk 45 EUR první rok, 17 EUR každý další rok.
Člen mecenáš
Člen mecenáš má všechny práva a výhody běžného člena. Při komunikaci má však vyšší prioritu. Pokud má zájem, může být jeho jméno nebo firma zveřejněna na webu Zakarpatí.cz třeba jako sponzor, s poděkováním nebo jinou formou propagace a to včetně funkčního odkazu na webovou stránku.
Minimální členský příspěvek na rok je 60 EUR.
Komerční členství
Pro podnikatele v cestovním ruchu a zaměstnance pracující v cestovním ruchu (v pozici týkající se Ukrajiny) je přípustné pouze toto "komerční členství". Jiné než "komerční členství" není povolené také pro kohokoliv, kdo plánuje nebo bude využívat informace uvedené na tomto webu k výdělku. To platí nejen pro podnikatele, zaměstnance firem se zájmy v tomto regionu, ale také novináře a spisovatele. Pokud máte zájem o "komerční členství" nebo jiný druh členství pro vás nepřipadá v úvahu, je možné se domluvit na úhradě části poplatku zápočtem za protislužbu. Komerční členství, kromě výhod běžného členství má následující bonusy:
  1. Jsou vám přístupné informace o provizích od poskytovatelů služeb a další info související s podnikatelskou činností, včetně mých poznámek uložených na webu Zakarpatí.cz.
  2. Po dobu placení ročních příspěvků a v případě zájmu, máte dle domluvy k dispozici reklamní prostor na webu Zakarpatí.cz, včetně bannerů a hypertextových odkazů.
  3. Vaše zprávy jsou vyřizovány s nejvyšší prioritou.
550 EUR / 1. rok, 400 EUR každý další rok.
Strategické partnerství
Pokud máte zájem o reklamu nebo práce většího rozsahu, případně, jestli  chcete výrazně sponzorovat aktivity na Ukrajině,  kontaktujte mne a probereme společně možnosti spolupráce.

Podrobnější informace o klubu, členství v něm a jeho výhodách si můžete přečíst na: zakarpati.cz/klub/

Pokud čemukoliv nerozumíte nebo potřebujete pomoci s výběrem druhu členství, s registrací nebo platbou, neváhejte mne kontaktovat.

 

Karpaty, Zakarpatí, Zakarpatská Ukrajina, Transkarpatí, Zakarpatská oblast, Podkarpatská Rus