Historické materiály / rozcestník

Zakarpatí bylo v první polovině XX. století jakožto Podkarpatská Rus a později jako Karpatská Ukrajina součástí Československé republiky. Z toho důvodu existuje o tomto překrásném koutu země množství historických materiálů v češtině.

Vzhledem k společné historii jsou tyto materiály pro čtenáře z ČR často velmi atraktivním čtením, které nejen vyvolává nostalgické vzpomínky na dnes často až příliš idealizovanou I. republiku, ale přináší i zajímavé pohledy na nedávnou historii.

Chtěl bych poprosit majitele historických materiálů, ať již textových nebo i fotografických o umožnění jejich publikace na webu Zakarpatí.cz

Materiály mi můžete zasílat naskenované případně poslat originály, které po převedení do elektronické podoby vrátím. Kontakt na mě je uveden v patičce stránky.

Publikace pro zem PODKARPATSKÁ RUS

Vydáno v roce 1932 tiskem a nákladem knihtiskárny “Slovan” v Bánské Bystrici. Sestavil Gustat Bianchi.

Publikace pro zem Podkarpatská Rus – Úvodem

Karpaty, Zakarpatí, Zakarpatská Ukrajina, Transkarpatí, Zakarpatská oblast, Podkarpatská Rus