Archiv štítku: koronavirus

Restaurace a kavárny na Ukrajině po 25.01., pravidla provozu

25.01.2021 na Ukrajině skončil lockdown. Místo pravidel lockdownu budou na Ukrajině platit pravidla a omezení karantény tzv. oranžové zóny. V tomto textu chci shrnout, co tato pravidla budou znamenat pro restaurace a jejich návštěvníky.

Restaurace, kavárny, bary a jiné provozovny hromadného stravování (dále pro zjednodušení jen restaurace) můžou pracovat, ale platí pro ně určitá omezení.

Pokračování textu Restaurace a kavárny na Ukrajině po 25.01., pravidla provozu

Lockdown na Ukrajině skončil

Dnes 25.01.2021 skončil na Ukrajině lockdown, který byl v platnosti od 08.01.2021. K prodloužení platnosti lockdownu, který byl naplánovaný na přibližně 2 týdny po vánočních svátcích nedošlo.

Pro připomenutí, v době lockdownu byl mimo jiné zakázán, až na výjimky, provoz obchodů s nepotravinářským sortimentem, nesměly být otevřené obchodní a zábavní centra, zavřeno měly také kavárny a restaurace. Cestovat bylo povoleno a to i přes hranice.

Šíření viru se podle médií mezitím stabilizovalo. Obsazenost lůžek v nemocnicích klesla pod 30 procent.

Ukrajina se ukončením lockdownu vrací ke karanténním omezením platným v prosinci roku 2020.

Seznam karanténních omezení a zákazů na celém území Ukrajiny od 25. ledna 2021

Je zakázáno:

 • Ve vzdělávacích institucích se nesmí provádět hromadné akce za účastí dětí z více než jedné skupiny (třídy) a návštěvníků. Hromadnými akcemi jsou myšleny zejména představení, koncerty a oslavy.
 • V zařízeních hromadného stravování a zábavných zařízeních se nesmí pořádat veřejné akce, oslavy, bankety a workshopy.
 • V muzeích, galeriích a na výstavách nesmí být v sálech víc než 1 osoba na 10 m2.
 • Je zakázáno organizování kulturních, sportovních, sociálních, reklamních a jiných akcí, kterých se zúčastní víc než 20 osob a není dodržená vzdálenost 1,5 metrů mezi účastníky. Výjimku mají oficiální profesionální sportovní akce bez diváků, notářské zkoušky a akce nutné k zabezpečení práce orgánů státní správy.
 • Je zakázán provoz kin a kulturních institucí, pokud je v sále obsazeno víc než 50% míst.
 • Je zakázáno převážení většího množství pasažérů v osobní dopravě, než je počet míst k sezení. Výjimku má metro.
 • Je zakázán provoz diskoték, nočních klubů a provozoven veřejného stravování v kterých je organizována zábava hostů.
 • V stravovacích zařízeních nesmí být u stolu víc než 4 dospělé osoby a vzdálenost mezi stoly musí být větší než 2 metry.
 • Je zakázána práce podnikatelských subjektů ve kterých zaměstnanci nemají ochranné masky, kde není značení vymezující vzdálenost 1,5 m mezi klienty a kde návštěvníci nenosí správně ochranné prostředky.
 • Cizincům je zakázán přechod státní hranice pokud nemají pojištění. Z tohoto pravidla existují výjimky.
 • Náboženské akce jsou zakázané, pokud je probíhají ve vnitřních prostorách, kde je víc než 1 osoba na 5 m2, nebo pokud probíhají pod volným nebem a je na nich přítomno víc než 1 osoba na 1,5 m2.
 • Zakazuje se práce provozoven veřejného stravování od 23:00 do 07:00. Výjimku má rozvoz a objednávky sebou. V provozovnách veřejného stravování se také zakazují platební operace po 22:00.
 • Zakazuje se pobývat bez nasazené masky v veřejné přepravě, v veřejných budovách a stavbách. Zakazuje se pobývat na ulicích bez dokumentů, které prokazují totožnost osoby.
 • Zakazuje se neoprávněné opuštění místa izolace a pozorování.
 • Zakazuje se činnost ubytovacích zařízení. Výjimku mají hotely, rehabilitační centra pro lidi se zdravotním postižením a léčebná sanatoria.
 • Zakazuje se vyučování ve vzdělávacích institucích ve skupinách nad 20 osob, s výjimkou předškolních, všeobecných středních škol, mimoškolních a specializovaných uměleckých vzdělávacích institucí.
 • Zakazuje se vyučování ve vzdělávacích institucích pokud se nachází víc než 50% žáků jejich a učitelů v samoizolaci.
 • Zakazuje se provádění plánovaných zdravotních zákroků s hospitalizací. Výjimku má paliativní péče, pomoc matkám, novorozencům, pomoc při porodu, léčba onkologických nemocí, vysoce specializovaná (terciární) lékařské péče a jiné neodkladná lékařské péče.
 • Zakazuje se provoz tělocvičen a fitness center, pokud se v nich nachází více než 1 osoba na 20m2.
 • Zakazuje se navštěvovat místa dočasného zadržování osob, místa dočasného pobytu cizinců a osob bez státní příslušnosti, jakož i místa ubytování uprchlíků.
 • Cizincům se zakazuje vstup na okupovaná území a Krym přes kontrolní body bez platné pojistné smlouvy (existují však výjimky).
 • Cizím osobám se zakazují návštěvy v institucích sociální ochrany, v nichž pobývají určité kategorie občanů (starší lidé, váleční veteráni, lidé se zdravotním postižením, duševní poruchy atd.).

Pozor reálný stav se může v jednotlivých regionech od popisovaného lišit. Je dost možné, že ne vše se bude striktně dodržovat. Některá opatření se mohou obcházet nebo zcela ignorovat.

Pokud přijíždíte na Ukrajinu jako turisté je pro vás důležité mít uzavřenou zdravotní pojistku u ukrajinské pojišťovny. Podle pravidel je možné ubytování v hotelích, ale nikoliv už třeba v hostelu. Neměl by být problém s ubytováním při léčebných pobytech. Z praxe vím, že nebývá problém s ubytováním v soukromí, v malých penzionech a bytech sloužících k krátkodobému pronájmu. Restaurace budou fungovat s omezenou zavíračkou, ale to by neměl být problém a věřím, že se to nebude striktně dodržovat. Téměř jistě nebudou fungovat diskotéky a podobné akce. Ve veřejných budovách a v hromadné dopravě jsou povinné masky. To bývá vyžadováno ochrankou převážně ve velkých provozovnách, v malých obchodech se to často ignoruje. Masku je však vhodné u sebe mít. Pozor, v této době musíte mít na Ukrajině u sebe doklad prokazující totožnost. Tedy je potřeba pohybovat se s cestovním pasem.

Text k lednovému lockdownu na Ukrajině najdete na: http://zakarpati.cz/lockdown-ukrajina-01/

Lednový lockdown Ukrajina

Od 8. do 25. ledna 2021 budou na Ukrajině zesílena omezení související s epidemií COVID-19.

V noci z 31.12. (Silvestr) na 01.01.2021 (Nový Rok) bude povolen provoz kaváren a restaurací do 01:00 hodin.

Na dobu kdy lockdownu bude zakázáno navštěvovat všechny vzdělávací instituce s výjimkou předškolních a speciálních.

Zakazuje se provoz kaváren, barů a restaurací s výjimkou prodeje sebou a rozvozu. Další výjimka se týká silvestrovského večera (viz výše).

Zakazuje se přijímat návštěvníky v obchodně – zábavních centrech, kromě nákupů zboží základní potřeby.

Zakazuje se přijímat návštěvníky v provozovnách zábavy. Zakazuje se práce kulturních institucí (divadla, kina, výstavy), fit center, bazénů, všech masových akcí, kromě oficiálních sportovních akcí. Salony krásy mohou pracovat, pokud se zákazníci objednávají předem a ve vnitřních prostorách nikdo nečeká.

Zavírají se ubytovací zařízení s výjimkou hotelů a rehabilitačních zařízení.

Veřejná doprava bude pracovat. Fungovat budou hotely, banky, potraviny, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata, poštovní operátoři atd.

Zároveň platí už stávající nařízení a omezení:

Ve veřejných budovách a veřejné dopravě je povinnost mít nasazenou ochrannou masku nebo respirátor.

Na ulici musíte mít u sebe dokument, jaký prokazuje vaši totožnost.

Většina cizinců musí mít při vstupu do země uzavřenou pojistku na náklady spojené s COVID-19.

Existuje také několik omezení na počty lidí. Například ve veřejných dopravních prostředcích smí cestovat jen tolik osob, kolik je v nich míst k sezení.Od 19.01.2020 vstupují navíc v platnost následující omezení, kterými se zakazuje:

 • pořádání hromadných akcí (výstav, oslav svátků, koncertů) ve školách za účasti dětí z více než jedné skupiny / třídy a za přítomnosti návštěvníků ;
 • pořádání oslav, banketů, kurzů, veřejných akcí v zábavních a stravovacích zařízeních;
 • přijímání návštěvníků v muzeích, na výstavách, v galeriích v počtu větším než 1 osoba na 10 čtverečních metrů ;
 • práce stravovacích zařízení od 23:00 do 07:00 hodin (s výjimkou prodeje sebou a rozvozu). Provádění plateb po 22:00;
 • religijní akce v vnitřních prostorách pro víc než 1 osobu na 5 metrů čtverečních; na otevřeném prostranství je na takových akcích nutnost dodržovat mezi přítomnými vzdálenost minimálně 1,5 m.

Co znamená lednový lockdown na Ukrajině pro turisty ?

V této chvíli je zrušený oblíbený mukačevský festival Červené víno. Respektive určitě se nebude konat v obvyklém termínu.

Hrady, skanzeny, muzea s venkovními prostory nejspíš budou mít uzavřené interiéry, ale pokud ne všechny, tak většina budou mít otevřeny nádvoří a další venkovní prostory.

Těžko odhadnout provoz termalu, lázní atd. Například v Lumšorech bylo vše v provozu vždy, i když to bylo oficiálně zakázáno, takže je předpoklad, že budou mít otevřeno i v lednu, stejně jako jiné privátní turistické atrakce.

Doprava veřejná i smluvní bude fungovat. Mezinárodní doprava nejspíš fungovat nebude, nebo jen omezeně. Hraniční přechody fungovat budou, ale ne všechny.

Fungovat budou hotely, hostely by fungovat neměly, Z zkušenosti vím, že privátní ubytování přes Airbnb (a ukrajinských alternativ) fungovaly vždy i když byl jejich provoz zakázán, stejně tak malé penziony.

Těžko odhadnout, jestli budou otevřené restaurace. Od 8. do 25.01 by měly být uzavřené, ale z praxe vím, že třeba v Užhorodu restaurace někdy nařízení dodržovaly a někdy ne (nařízení červené zóny).

Stále platí, že na hraničním přechodu musí cizinci (až na výjimky) předložit doklad o pojištění, které pokrývá náklady spojené s léčbou COVID-19. Pojistka musí být uzavřena s pojišťovnou registrovanou na Ukrajině, nebo takovou, která má na Ukrajině zastoupení nebo s ukrajinskou pojišťovnou smlouvu.

Upozornění: situace se bohužel často mění, před odjezdem na Ukrajinu vám doporučuji, zjistit si aktuální stav. Já, když budu vědět, rád poradím. Pokud nejste klient, poprosím vás, nekontaktujte mne v této věci telefonicky, ale pište na Messenger, e-mail nebo Viber.

Info z ukrajinské hranice

Minulý týden po občanu ČR při přejezdu z Maďarska na Ukrajinu nechtěli Ukrajinci ani aplikaci v mobilu, ani karanténu, ani testy, přestože pravidla to vyžadují. Chtěli vidět pojištění.

V pátek bezproblémový přejezd na Slovensko z Užhorodu za 20 minut. Slovensko při vjezdu do země vyžaduje testy, ale pro tranzit nejsou nutné.

V sobotu při výjezdu z Ukrajiny do Maďarska přes Čop – Záhony čekačka 6 hodin ! Na maďarské straně totiž důkladně prověřují Ukrajince. Občané EU, odbavení, tedy kromě extrémně dlouhé doby čekání, bez problému. Bezproblémový byl také následný tranzit přes Maďarsko. Pokud chcete cestovat na Ukrajinu, napište mi přes zprávu, rád vám předám aktuální informace, protože situace se stále mění. Stejně tak vás prosím, abyste mi do zpráv psali, jak jste přejeli hranici vy. Osobní zkušenosti jsou užitečné i proto, že realita bývá občas jiná, než co můžete vyčíst z oficiálních zdrojů.

Hraniční přechod Vyšné Německé – Užhorod otevřen pro pěší a další změny

Od 14.11.2020 je možné přecházet slovensko – ukrajinskou hranici na přechodu Vyšné Německé – Užhorod i pěšky.

Dočasně jsou uzavřeny hraniční přechody Ubla – Malý Berezný a Velké Slemence – Malé Slemenci.

Na hraničním přechodu Užhorod je stanovena provozní doba od 8 do 20 hodin kyjevského času. Nákladní celnice pracuje non – stop.

Cizinci mohou opět bez speciálních omezení na Ukrajinu

Zákaz vjezdu cizinců na Ukrajinu, který platil od 28.08.2020 do 00:00 28.09.2020 nebyl prodloužen a v této chvíli už není v platnosti.

Zároveň už neplatí speciální podmínky pro cizince týkající se karantény a pojištění.

Cizinci se od teď řídí stejnými pravidly jako občané Ukrajiny, kteří se vrací ze zahraničí a bude tedy záležet jaká je epidemiologická situace země z které přijíždějí. Pokud počet nových případů COVID-19 na 100 tisíc obyvatel bude za posledních 14 dní vyšší než na Ukrajině, pak musíte u sebe mít mít platné pojištění, které kryje také rizika spojená s COVIDE-19, bude potřeba jít do samoizolace (a mít nainstalovanou aplikaci v telefonu) nebo absolvovat test na koronavirus.

Výjimky z zákazu vjezdu cizinců na území Ukrajiny

Od 00 hodin 00 minut 28. srpna 2020 do 00 hodin 00 minut 28. září 2020 platí zákaz vstupu na území Ukrajiny pro cizince a osoby bez občanství.

Výše uvedené neplatí pro ty, kteří:

 • jsou manželé, rodiče nebo děti občanů Ukrajiny;
 • projíždějí přes území Ukrajiny tranzitem a mají dokumenty, které potvrzují výjezd za hranici během dvou dnů;
 • přijíždějí na Ukrajinu z důvodu studia;
 • slouží v ozbrojených silách;
 • trvale nebo dočasně žijí na území Ukrajiny a mají “posvidku” (dokument) na trvalý nebo dočasný pobyt;
 • jsou uznáni uprchlíky nebo osobami, které potřebují dodatečnou ochranu;
 • mají pracovní povolení pro cizince nebo osoby bez občanství;
 • jsou zaměstnanci diplomatických misí a konzulárních úřadů cizích států, misí oficiálních mezinárodních misí, organizací akreditovaných na Ukrajině a jejich rodinných příslušníků;
 • jsou vedoucími a členy oficiálních delegací cizích států, spolupracovníky mezinárodních organizací nebo osobami, které je doprovázejí, a vstupují na Ukrajinu na pozvání prezidenta Ukrajiny, Nejvyšší rady Ukrajiny, Kabinetu ministrů Ukrajiny, Kanceláře prezidenta Ukrajiny, Ministerstva zahraničních věcí;
 • jsou osobami přijíždějícími na Ukrajinu na pozvání ministerstva zahraničních věcí;
 • jsou řidiči nebo členové posádek nákladních vozidel, autobusů pravidelných linek, členové posádek letadel, námořních a říčních plavidel, členové posádek vlaků ;
 • jsou instruktory ozbrojených sil členských států NATO a členských států programu NATO „Partnerství pro mír“, kteří se účastní výcviku jednotek ozbrojených sil nebo přijíždějí na pozvání ministerstva obrany;
 • jsou kulturními pracovníky (nebo vystupující umělci? / є діячами культури), kteří přijíždějí na pozvání kulturních institucí a jejich doprovod (jedna osoba doprovodu na jednoho umělce);
 • přijíždějí na oficiální sportovních soutěží jaké se konají na území Ukrajiny nebo jsou součásti jejich doprovodu;
 • jsou technickými specialisty a přijíždějí na Ukrajinu na základě pozvání představitelů ukrajinských firem;
 • jsou osobami, které provádějí transport hematopoetických kmenových buněk k transplantaci;
 • přijíždějí na léčení do zdravotnických zařízení na Ukrajině.

Cizincům a osobám bez státní příslušnosti, kterým je zakázán vstup na území Ukrajiny, může z humanitárních důvodů povolit přechod státní vedoucí Státní služby pohraniční stráže.

Až na výjimky (osoby s trvalým pobytem, diplomati, atd.) musí mít cizinci přijíždějící na území Ukrajiny uzavřenou pojistku, která pokrývá výdaje spojené s léčením nemoci COVID-19 na dobu pobytu na Ukrajině. Pojistka musí být uzavřena u pojišťovny registrované na Ukrajině nebo má smluvní vztah s partnerem na území Ukrajiny.

Zdroj informací: ПОСТАНОВА від 27 серпня 2020 р. № 757, Київ
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Poznámky:

Oproti předchozímu zákazu vjezdu na Ukrajinu, je zde opravdu hodně výjimek a pokud se opravdu potřebujete na Ukrajinu dostat,tak se to dá zvládnout.

V originále textu je používaný výraz Збройні Cили (ozbrojené síly), což by znamenalo vyjmutí z zákazu příslušníky všech armád světa, třeba i Ruska a to není pravděpodobné. Podle mě tam má být Збройні сили України (Ukrajinské ozbrojené síly), ale není, možná to je v nějakém dodatku, nebo jde o nějakou zvyklost.

Chci si ověřit, jestli se soukromé zubařské ordinace považují za zdravotnická zařízení a jak je to s magnetickou rezonancí (vyšetření stojí okolo 900 UAH) apod.

Z Ukrajiny na Slovensko bude možné projet až po potvrzení registrace

Od 01.09.2020 platí nová pravidla pro vjezd na Slovensko z Ukrajiny.

Před cestou je nutné se registrovat na webové stránce https://korona.gov.sk/ehranica/

Potvrzení o registraci pak přijde na e-mail adresu, kterou v registračním formuláři uvedete. Toto potvrzení předložíte při hraniční kontrole.

Toto platí i pokud přijíždíte z jiného státu než který je uveden na seznamu bezpečných zemí nebo jste takový stát během posledních 14 dnů navštívili.

Státy bez nutnosti registrace (k 02.09.2020)Austrálie, Česká republika, Čína, Kypr, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Řecko, Irsko, Island, Japonsko, Korejská republika, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakusko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarsko, Itálie.

Z povinné registrace existují výjimky, například pro řidiče nákladní dopravy. Pro občany ČR uskutečňující tranzit je důležitá výjimka “na vykonání tranzitu občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků územím Slovenské republiky do členského státu EU, za předpokladu,že tito musí projet územím Slovenské republiky bez zastavení, nejpozději do 8 hodin od vstupu, včetně nutného doplnění pohonných hmot“.

V registračním formuláři jsou mimo jiné otázky na den, kdy chcete na Slovensko přijet, zdravotní pojišťovnu, adresu absolvování domácí izolace.

Informace je platná k 02. září 2020 a před cestou doporučuji se ještě podívat na web https://korona.gov.sk/ a https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

Omezení vjezdu cizinců na Ukrajinu 28.08.-28.09.

Ukrajina opět zavádí na svých hranicích omezení pro cizince a to od 28.08. do 28.9.2020

Pokud budete na hranicích deklarovat, že přijíždíte jako turista, do země se nedostanete. Tentokrát je ale oproti předchozí uzávěrce více výjimek a při troše snahy lze zákaz obejít.

Předchozí zákaz platil do 12.06. a přes léto se tedy dalo s potvrzením o uzavření pojištění na Ukrajinu volně cestovat. Platilo omezení, že přijíždějící ze zemí se zvýšenou mírou nákazy coronavirem museli podstoupit karanténu.

Upřímně, proč k novému zákazu dochází ani netuším.

Dočasné pravidla vjezdu cizinců na Ukrajinu.

Od 17.03. do 24.04.2020 je dočasně zakázán, až na výjimky, vstup cizinců na území Ukrajiny.

Kdo může na Ukrajinu:

 • cizinci, kteří mají trvalé nebo dočasné povolení k pobytu na Ukrajině
 • manželé, manželky a děti občanů Ukrajiny
 • pracovníci (a jejich rodinní příslušníci) velvyslanectví, konzulátů, oficiálních mezinárodních misí a organizací akreditovaných na Ukrajině
 • řidiči a obsluhující personál nákladních automobilů, palubní personál letadel

Jiní cizinci mohou na území Ukrajiny vstoupit na základě povolení ministerstva zahraničních věcí.

Uvedené platí na základě nařízení vlády.